Det ser ud til, at du bruger en ældre version af Internet Explorer, som ikke understøttes. Vi anbefaler, at du opdaterer din browser til den nyeste version af Microsoft Edge eller overvejer at bruge andre browsere som Chrome, Firefox eller Safari.

Hvordan foregår behandlingen? > Behandlinger for metastatisk brystkræft

Behandlinger for metastatisk brystkræft 

Der findes mange behandlingsmuligheder for metastatisk brystkræft. Ikke alle knuder reagerer på den samme behandling. Da alle reagerer forskelligt på medicin, er det ikke ualmindeligt, at patienter prøver flere forskellige behandlinger.1, 2, 3 Målet med enhver behandling for metastatisk brystkræft er at bremse væksten eller spredningen af kræften, så du kan leve længere.1, 3, 4

Systemisk behandling1,2,3

De fleste kvinder med metastatisk brystkræft får systemisk behandling. Systemtisk betyder, at behandlingen når ud til kræftcellerne, næsten uanset hvor i kroppen de er – ikke kun i brystet.

Systemisk beahndling omfatter:

 • Hormonbehandling
 • Kemoterapi
 • Målrettet behandling

Lokal behandling3

Lokal behandling er rettet specifikt mod de nye steder, som brystkræften har spredt sig til. Den kan også anvendes til forebyggelse eller behandling af dine symptomer.

Lokal behandling omfatter:

 • Operation
 • Strålebehandling


Alle ovennævnte behandlingsformer kan anvendes alene eller kombineres.1
Der er flere faktorer, der er afgørende for, hvor godt behandlingen virker på dig. F.eks. hvor meget kræften har spredt sig, og hvilke behandlinger du allerede har fået.1

 

Behandlingsmuligheder for metastatisk brystkræft

Behandlingsform Hvad den gør Hvorfor eller hvornår den bruges Hvordan gives behandlingen?

Hormonel (endokrin) behandling

Stopper kræftens vækst, som er forårsaget af hormoner.1

Kan anvendes af postmenopausale kvinder (kvinder, der ikke længere menstruerer) og voksne mænd med hormonreceptorpositiv (HR +) brystkræft.2,5

Tages oralt (i pilleform) eller via injektioner, oftest efter en operation.

Målrettet behandling

Finder og angriber specifikke typer kræftceller for at stoppe eller bremse væksten, og påfører samtidig normale celler mindre skade.1

Målrettet mod CDK4/6 eller mTOR-proteiner, som styrer, hvor hurtigt cellerne vokser og spreder sig. 5, 6, 7

 

Hvis en BRCA1/2-mutation er til stede, målrettes behandlingen mod PARP-proteinet, så kræftcellerne kan reparere sig selv.1, 8, 9

 

Til patienter med HR+/HER2- fremskreden brystkræft med PIK3CA-mutation5

Subkutan injektion (indsprøjtning under huden), intravenøst i en blodåre (drop) eller oralt (i pilleform).

Kemoterapi

Skader kræftcellernes

DNA for at slå kræftcellerne ihjel og/eller forhindre dem i at vokse og

dele sig.1, 10

Bruges til mange typer metastatisk brystkræft, herunder HR+/HR- og HER2+/HER2-1 samt Triple-negativ brystkræft 11

Kan gives intravenøst (som drop) eller oralt.

Immunterapi

Kaldes også biologisk behandling; naturlige stoffer, som kroppen producerer, eller som produceres i et laboratorium, bruges til at bekæmpe kræftceller og genopbygge immunforsvarets

funktion.12

Bruges til at forhindre immunforsvaret i at angribe normale celler og hjælper med at genoprette det normale immunforsvar mod brystkræftceller.

Intravenøst i en blodåre (drop) eller ved injektion, enten under huden (subkutan) eller i en muskel (intramuskulær).

Strålebehandling

Røntgenstråler med et meget højt indhold af energi og andre typer stråling bruges til at slå kræftcellerne ihjel.

Bruges til at reducere knudens størrelse eller bremse dens vækst; eller til at behandle symptomer på kræft, som f.eks. smerter.13

Via specialmaskiner eller -enheder, der leverer stråling uden på kroppen direkte på dit bryst i nærheden af knuden. Kan også nogle gange gives indvendigt (brachyterapi).

Operation

Forsøger at fjerne kræften i kroppen.

Bruges til at identificere, hvor kræften har spredt sig til, eller til at lindre symptomer.

Operationens omfang afhænger af, hvor alvorlig kræften er, og hvor den sidder. Operationen kan omfatte alt lige fra delvis fjernelse af væv i og omkring brystet til fuldstændig fjernelse af brystet og de omkringliggende lymfeknuder eller muskelvæv.14 I nogle tilfælde anvendes operation også til at fjerne metastaser (hvor kræften har spredt sig til andre dele af kroppen), som giver smerter/ubehag.

Delvis fjernelse af brystet (nogle gange med brystrekonstruktion efter operationen), fuldstændig fjernelse af bryst eller lymfeknudebiopsi.

 

 

Hvilken behandling giver mest mening for mig?

En biomarkørtest kan hjælpe dit behandlerteam med at indsamle så mange oplysninger som muligt om din specifikke type brystkræft.2 Din sygdomshistorik samt kræftens stadie og placering kan bidrage til at afgøre, hvilken behandling og varighed der er mest hensigtsmæssig for dig. Dit behandlerteam kan fortælle dig, hvad du kan forvente og tage stilling til, hvilke prøver, undersøgelser og behandlinger, der er bedst. Når du taler åbent med dit behandlerteam, kan du bedre tage aktivt del i din behandling.

REFERENCER

 1. American Society of Clinical Oncology. Breast Cancer - Metastatic: Treatment Options. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer-metastatic/treatment-options. Lokaliseret den 18. maj 2018.
  https://www.cancer.dk/brystkraeft-mammacancer/behandling-brystkraeft/behandling-bryst-spredning/ Lokaliseret den 3. juni 2022.
 2. American Cancer Society. Hormone Therapy for Breast Cancer. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/hormone-therapy-for-breast-cancer.html. Lokaliseret den 18. maj 2018.
 3. BreastCancer.Org. Local Treatments for Distant Areas of  Metastasis. http://www.breastcancer.org/symptoms/types/recur_metast/treat_metast/options/local. Lokaliseret den 18. maj 2018.
 4. National Cancer Institute. Breast cancer treatment (PDQ®)–patient version. https://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/_125. Lokaliseret den 26. juni 2019.
 5. American Cancer Society. FDA approves first pi3k inhibitor for breast cancer. https://www.cancer.org/latest-news/fda-approves-first-pi3k-inhibitor-for-breast-cancer.html. Lokaliseret den 9. december 2019.
 6. Smart Patients. CDK4/6 and targeted therapy. https://www.smartpatients.com/targets/cdk4-6. Lokaliseret den 9. december 2019.
 7. Smart Patients. mTOR and targeted cancer therapy. https://www.smartpatients.com/targets/mtor. Lokaliseret den 9. december 2019.
 8. Facing Our Risk of Cancer Empowered. Parp Inhibitors https://www.facingourrisk.org/info/risk-management-and-treatment/targeted-therapy-parp-inhibitors Lokaliseret den 9. december 2020.
 9. Drugs.com. PARP inhibitors. https://www.drugs.com/drug-class/parp-inhibitors.html. Lokaliseret den 9. december 2019.
 10. Chemocare.com. Cancer cells and chemotherapy. What is Chemotherapy? https://chemocare.com/chemotherapy/side-effects/bone-pain.aspx. Lokaliseret den 9. december 2019.
 11. American Cancer Society. Treatment of stage IV (metastatic) breast cancer. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/treatment-of-breast-cancer-by-stage/treatment-of-stage-iv-advanced-breast-cancer.html. Lokaliseret den 9. December 2019.
 12. American Cancer Society. History of Cancer. Evolution of Cancer Treatments: Immunotherapy https://www.cancer.org/cancer/cancer-basics/history-of-cancer/cancer-treatment-immunotherapy.html. Lokaliseret den 9. december 2019.
 13. American Cancer Society. Treatment and support. Radiation therapy https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/radiation/basics.html Lokaliseret den 12. december 2020
 14. American Cancer Society. Surgery for breast cancer. Cancer A-Z. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/surgery-for-breast-cancer.html. Lokaliseret den 19. december 2019.
 15. American Cancer Society. Precision or personalized medicine. Treatment and support. https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/precision-medicine.html Lokaliseret den 12. december 2020