Det ser ud til, at du bruger en ældre version af Internet Explorer, som ikke understøttes. Vi anbefaler, at du opdaterer din browser til den nyeste version af Microsoft Edge eller overvejer at bruge andre browsere som Chrome, Firefox eller Safari.

Lær mere om metastatisk brystkræft > Hvad er CDK4/6-signalvejen? 

Hvad er CDK4/6-signalvejen?  

Cyclin-afhængig kinase 4 og 6, eller CDK4/6, er proteinenzymer, der spiller en central rolle i signalvejene inde i cellerne, der styrer normal cellevækst.1 En række faktorer kan påvirke denne signalvej, hvilket fører til hurtigere cellevækst og potentielt til, at normale celler vokser ukontrollabelt og bliver til kræft.1

Da CDK4/6 spiller en meget central rolle i denne signalvej, findes der heldigvis kræftbehandlinger såsom CDK4/6-hæmmere, der er målrettet CDK4/6-enzymer. Formålet er at stoppe eller bremse kræftens vækst ved at slukke for de signaler, der får cellerne til at vokse.1

REFERENCER

  1. Smartpatients.com. CDK4/6 and targeted therapy. https://www.smartpatients.com/targets/CDK4-6. Lokaliseret den 19. december 2019.