Det ser ud til, at du bruger en ældre version af Internet Explorer, som ikke understøttes. Vi anbefaler, at du opdaterer din browser til den nyeste version af Microsoft Edge eller overvejer at bruge andre browsere som Chrome, Firefox eller Safari.

Lær mere om metastatisk brystkræft > Hvad er metastatisk brystkræft?

Hvad er metastatisk brystkræft?

Brystkræft starter, når cellerne i brystet ikke fungerer, som de skal, og vokser ukontrollabelt. Når det sker, kan cellerne hobe sig op, så de danner en ondartet (kræft) knude.1, 2 Metastatisk brystkræft opstår, når disse celler spreder sig til andre dele af kroppen.1 Kræften spreder sig oftest til knogler, hjerne, lunger og lever.1 Metastatisk brystkræft kaldes også fremskreden brystkræft eller brystkræft i stadie 4.1 Selvom metastatisk brystkræft har spredt sig til en anden del af kroppen, er det stadig brystkræft og behandles som brystkræft.3 Omkring 30 % af de kvinder, der diagnosticeres med brystkræft i de tidlige stadier, vil udvikle metastatisk brystkræft.4

Symptomer på metastatisk brystkræft

Symptomerne på metastatisk brystkræft afhænger af, hvor kræften har spredt sig til, og hvor stor metastasen er. Hvis kræften har spredt sig, kan det forårsage bestemte symptomer.5 For eksempel kan knoglemetastaser give knoglesmerter, selvom knoglesmerter også kan være en bivirkning af lægemidler.6 Kræft, der har spredt sig til lungerne, kan give åndenød.5 Her er nogle symptomer på, at brystkræften har spredt sig:5

 • Smerter i ryggen, nakken, knoglerne eller leddene
 • Brækkede knogler
 • Hævelser
 • Hovedpine
 • Kramper
 • Svimmelhed
 • Forvirring
 • Synsforstyrrelser, såsom dobbeltsyn, eller synstab

Tal med dit behandlerteam, hvis du har nogle af disse symptomer. God kommunikation kan hjælpe dig og dit behandlerteam med at finde årsagen til symptomerne.
 

Stadier af brystkræft

Viden om de forskellige stadier af brystkræft kan forberede dig til dialogen med dit behandlerteam om, hvordan du bedst håndterer dine symptomer.

Brystkræft kan vende tilbage, og den kan vende tilbage flere måneder eller år, efter den er blevet behandlet. Når kræften har spredt sig til en anden del af kroppen, kaldes den recidiv metastatisk brystkræft.7

Når din første diagnose er metastatisk brystkræft, betyder det, at kræften allerede har spredt sig til en anden del af kroppen, inden den blev fundet i brystet.4 Din læge kan kalde det for de novo metastatisk brystkræft. De novo betyder fra begyndelsen. I Danmark har ca. 2-5 % af patienterne fremskreden eller metastatisk brystkræft på diagnosetidspunktet.8

Når lægerne stiller diagnosen brystkræft, stadieinddeles den fra 0 til 4. Stadieinddelingen er baseret på knudens størrelse, og om kræften har spredt sig til lymfeknuder eller andre dele af kroppen. Jo højere stadie, jo mere sandsynligt er det, at9:

 • Det er en stor knude.
 • Kræften har spredt sig til andre dele af kroppen eller til lymfeknuderne (små bønneformede kirtler, der er en del af immunforsvaret, og som findes i hele kroppen).10

Det kan også være, lægen bruger ord som fremskreden, metastatisk eller tilbagefald. Her er en oversigt over, hvad disse begreber betyder.

Hvis lægen siger... Kan det betyde, at kræften...

Fremskreden4

 • Er på stadie 3 eller stadie 4
 • Er begyndt i brystet, men har spredt sig til nærliggende væv eller lymfeknuder eller en anden del af kroppen
 • Kan betragtes som metastatisk (i visse tilfælde)

Metastatisk1,2

 • Er på stadie 4
 • Er begyndt i brystet, men har spredt sig til en anden del af kroppen
 • Kan beskrives som fremskreden

Tilbagefald4

 • Betyder at kræften er vendt tilbage, hvilket kan betyde at kræften holder op med at reagere på den igangværende behandling

Selvom metastatisk brystkræft måske ikke kan helbredes helt, er der mange forskellige behandlingsmuligheder. Behandlingen kan holde kræften nede, nogle gange i mange år.1 Hvis én type behandling holder op med at virke, findes der som regel en anden, man kan prøve.1 Kræften kan være aktiv i en periode for så at være i bedring i en periode.1,12 Der anvendes ofte mange forskellige behandlinger – alene, i kombination eller efter hinanden – til at bremse sygdommens udvikling.1

Prognosen ved brystkræft

Der er flere ting, der påvirker kræftforløbet (prognosen) ved brystkræft. For eksempel brystkræftens stadie, og hvor hurtigt knuden vokser.13 Hvis der er tale om fremskreden brystkræft, er behandlingsmulighederne og målene anderledes, end hvis der var tale om kræft på et tidligere stadie.3

Behandlingen af metastatisk brystkræft har til formål at bremse væksten eller kræftens spredning. Det kan reducere symptomerne og gøre det nemmere for dig at holde fast i en god hverdag, hvor du fortsat kan gøre de ting, du har lyst til. Behandlingen kan også forlænge dit liv.14

En biomarkørtest kan hjælpe dit behandlerteam med at fastlægge den behandlingsplan, der passer til din kræfttype.13

Typer af metastatisk brystkræft

Der findes forskellige undertyper af metastatisk brystkræft.15

Din læge kan ved hjælp af laboratorietest finde ud af, hvilken undertype du har. Når I ved, hvilken undertype af brystkræft, du har, er det nemmere at vælge den rigtige behandling.15

Hormonreceptorpositiv

Brystkræft, hvor hormonreceptorer er til stede, kaldes "hormonreceptorpositiv" (HR+). Hormonreceptorer er proteiner, der findes i og på celler.15

Der findes to typer hormonreceptorer: østrogenreceptorer (ER) og/eller progesteronreceptorer (PR).15

 • Brystkræft med østrogenreceptorer kaldes "ER-positiv" (ER+).
 • Brystkræft med progesteronreceptorer kaldes "PR-positiv" (PR+).

Hvis der hverken er ER (ER-) eller PR (PR-) til stede, kaldes kræften "hormonreceptornegativ".15

HER2

 • HER2 (human epidermal vækstfaktor receptor 2) er et gen, der hjælper med at regulere, hvordan cellerne vokser og deler sig. HER2-genet producerer HER2-proteiner.16
 • Brystkræftceller, der indeholder mange kopier af HER2-genet eller høje niveauer af HER2-protein kaldes "HER2-positive" (HER2+). HER2-positiv brystkræft vokser hurtigere.15 Den kan også enten være hormonreceptorpositiv eller hormonreceptornegativ (se ovenfor).
 • Kræft uden eller med et lavt niveau af HER2-proteinet og/eller få kopier af HER2-genet kaldes "HER2-negativ" (HER2-).15

Triple-negativ

Brystkræft, som er ER-, PR- og HER2-negativ (ER-, PR-, HER2-) kaldes "Triple-negativ". Denne type brystkræft er mere udbredt blandt yngre kvinder. Triple-negativ-brystkræft kan vokse hurtigere.15

Omkring 30 % af kvinder, der bliver diagnosticeret med et tidligt stadie af brystkræft, vil udvikle metastatisk brystkræft4.

REFERENCER

 1. National Comprehensive Cancer Network NCCN®. NCCN Guidelines for Patients®: Breast Cancer, Metastatic.https://www.nccn.org/patients/guidelines/stage_iv_breast/2/index.html. Lokaliseret den 2. november 2019.
  https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/undersoegelser-for-kraeft/stadieinddeling/ Lokaliseret den 17. maj. 2022
 2. https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/ordbog/A/ Lokaliseret den 17. maj 2022
 3. American Cancer Society. Understanding advanced cancer, metastatic cancer, and bone metastasis. https://www.cancer.org/treatment/understanding-your-diagnosis/advanced-cancer/what-is.html. Lokaliseret den 15. november 15. (kun link, ingen PDF)
 4. Breastcancer.org. Metastatic breast cancer. https://www.breastcancer.org/symptoms/types/recur_metast. Lokaliseret den 7. november  2019.
 5. Cancer.Net Metastatic Signs. Lokaliseret den 15. november 2019
 6. Chemocare.org. Bone Pain. Managing Side Effects https://chemocare.com/chemotherapy/side-effects/bone-pain.aspx. Lokaliseret den 29. november 2019.
 7. National Cancer Institute. Recurrence. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/recurrence. Lokaliseret den 16. december 2020.
 8. https://www.cancer.dk/brystkraeft-mammacancer/behandling-brystkraeft/behandling-bryst-spredning/ Lokaliseret de. 5. maj 2022.
 9. American Joint Committee on Cancer. What is cancer staging? https://cancerstaging.org/references-tools/Pages/What-is-Cancer-Staging.aspx. Lokaliseret den 29. november  2019.
 10.  National Cancer Institute. Lymph node. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/lymph-node. Lokaliseret den 29. november 2019.
 11. Mayo Clinic. Recurrent breast cancer. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/recurrent-breast-cancer/symptoms-causes/syc-20377135?p=1. Lokaliseret den 29. november 2019.
 12. National Cancer Institute. Remission. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/search?contains=false&q=remission. Lokaliseret den 5. september  2019.
 13. National Cancer Institute. Breast cancer treatment (PDQ®)–patient version. https://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/_125. Lokaliseret den 26. juni 2019.
 14. National Cancer Institute. Breast cancer treatment (PDQ®)–health professional version. https://www.cancer.gov/types/breast/hp/breast-treatment-pdq#section/all. Lokaliseret den 2. december 2016.
 15. American Society of Clinical Oncology. Breast cancer - metastatic: introduction. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer-metastatic/introduction. Lokaliseret den 13. juli 2018.
 16. Breastcancer.org. HER2 status. Symptoms & Diagnosis. https://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/her2. Lokaliseret den 18. juni 2019.