Det ser ud til, at du bruger en ældre version af Internet Explorer, som ikke understøttes. Vi anbefaler, at du opdaterer din browser til den nyeste version af Microsoft Edge eller overvejer at bruge andre browsere som Chrome, Firefox eller Safari.

Sådan finder du mening 

Nogle oplever, at det er lykkedes dem at finde positive sider ved at leve med fremskreden eller metastatisk brystkræft. Det kan give en pause fra de daglige udfordringer ved at leve med kræft, hvis man kan finde positive holdepunkter og en form for mening.1

Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal bagatellisere dine udfordringer, men det kan åbne for nye perspektiver.

Forskning blandt personer med alle former for kræft og i alle stadier viser, at man kan drage fordel af sine oplevelser med kræft på mange måder.2 Hvor meget og hvilke fordele er individuelt. Nogle af fordelene kan være1-3:

 • Forøget mental styrke
 • Åndelig vækst
 • Større glæde ved livet
 • Øget fokus på sunde vaner og egenomsorg
 • Øget empati
 • Forbedrede relationer

Tag dig tid til at gennemgå disse fordele. Tænk over, hvad de betyder for dig. Kan du relatere til nogen af dem?

Hvis du vil beskæftige dig mere med fordele og mening, kan du overveje følgende spørgsmål:

 • Hvad betyder mere for dig eller mindre for dig nu, i forhold til før du fik kræft?
 • Hvad ville du gøre nu, som du ikke ville have overvejet at gøre, før du fik kræft?
 • Hvem har du mødt, som du sandsynligvis ikke ville have mødt, hvis du ikke havde fået kræft?
 • Hvordan har dine relationer ændret sig, siden du fik kræft?
 • Hvad bruger du din tid på nu, i forhold til før du fik kræft?
 • Hvad prioriterer du nu, som du måske ikke prioriterede, før du fik kræft?

Hvor skal vi så hen?

REFERENCES

 1. Verywell Health. Positive changes after a diagnosis of cancer. Cancer.  https://www.verywellhealth.com/cancer-patients-post-traumatic-growth-2248824. Lokaliseret den 13. november 2019.
 2. Stanton A, Rowland JH, Ganz, PA. Life after diagnosis and treatment of cancer in adulthood: contributions from psychosocial oncology research. Am Psychol. 2015;70(2):159-174.
 3. Moreno P, Stanton A. Personal growth during the experience of advanced cancer: a systematic review. Cancer J. 2013;19(5):421-430.