Det ser ud til, at du bruger en ældre version af Internet Explorer, som ikke understøttes. Vi anbefaler, at du opdaterer din browser til den nyeste version af Microsoft Edge eller overvejer at bruge andre browsere som Chrome, Firefox eller Safari.

Håndtering af behandlingen > Sådan holder du styr på dine aftaler

Sådan holder du styr på dine aftaler 

Der kan være mange aftaler, du skal holde styr på. Du skal holde styr på og afsted til lægekonsultationer, prøvetagning og opfølgningskonsultationer. Her er nogle tips til, hvordan du holder styr på alle dine aftaler:

  • Brug en kalender til at holde styr på din behandling og dine lægekonsultationer.1
  • Bed et familiemedlem eller en ven om at hjælpe dig med at holde styr på alle aftalerne.1
  • Hvis du har brug for løbende behandling som kemoterapi eller strålebehandling, så prøv om du kan få planlagt aftalerne, så de ligger på det tidspunkt på ugen, der passer dig bedst. Hvis du for eksempel arbejder i hverdagene, kan det være en fordel, hvis behandlingen lægges i slutningen af ugen, så du har bedre tid til at komme til kræfter.1

Sørg for, at du ved følgende i god tid inden aftalen2:

  • Den præcise adresse
  • Hvor du kan parkere
  • Hvilken etage kontoret ligger på
  • Hvilken læge i praksissen, du har en aftale med

REFERENCER

  1. Breastcancer.org. Missing appointments. https://www.breastcancer.org/tips/compliance/appointments. Lokaliseret den 20. september 2019.
  2. American Society of Clinical Oncology. Questions to ask when making appointments. https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/managing-your-care/questions-ask-when-making-appointments. Lokaliseret den 20. september 2019.