Det ser ud til, at du bruger en ældre version af Internet Explorer, som ikke understøttes. Vi anbefaler, at du opdaterer din browser til den nyeste version af Microsoft Edge eller overvejer at bruge andre browsere som Chrome, Firefox eller Safari.

Håndtering af behandlingen > Sådan samarbejder du med dit behandlerteam

Sådan samarbejder du med dit behandlerteam 

Dit behandlerteam er din bedste ven i behandlingsforløbet.

Tal åbent og ofte med dem om tvivl, spørgsmål eller bekymringer. Det kan gøre, at du føler større kontrol, og at du får de oplysninger, du skal bruge for at kunne håndtere din behandling bedst muligt.1

Her er nogle tips til, hvordan du får mest muligt ud af dine lægekonsultationer.

 Før konsultationen

 • Før dagbog over dine symptomer og bivirkninger. Medbring dagbogen, og drøft den med dit behandlerteam.2
 • Notér eventuelle spørgsmål, du måtte have. Markér de vigtigste. Så husker du at stille de vigtigste spørgsmål først, så du er sikker på at få svar.1

Under konsultationen

 • Start konsultationen med at fortælle dit behandlerteam, hvilke emner du gerne vil tale om.1
 • Tag notater under konsultationen, så du bedre kan huske oplysningerne. Bed en ven, en pårørende eller en sygeplejerske om hjælp, hvis det er nødvendigt.1
 • Stil spørgsmål, og tal åbent om1:
  • din brystkræft
  • din behandling
  • hvordan du har det – både fysisk og mentalt

Spørgsmål, du kan have omkring brystkræft og din behandling

Alle på dit behandlerteam arbejder sammen med hinanden og med dig om at give dig den bedst mulige behandling. Når du stiller spørgsmål i forbindelse med konsultationerne, får du de oplysninger og den støtte, du har brug for.2

Nedenfor kan du se nogle af de spørgsmål, du kan have til brystkræft og din behandling. Klik for at udvide listen og få vist alle spørgsmål. Udskriv listen, og sæt flueben (✓) ud for de spørgsmål, du gerne vil drøfte med dit behandlerteam. På den måde får du gang i samtalen og tager aktivt del i dit behandlingsforløb.3-5

 • Hvor har kræften spredt sig til?
 • Hvad er min prognose?
 • Hvad er min HER2-status?
 • Foreslår I, at jeg også bliver vurderet af en anden læge?
 • Hvad er mine behandlingsmuligheder?
 • Skal jeg have taget prøver eller foretaget indgreb, for at I kan vurdere, hvad den bedste behandling vil være?
 • Hvilken behandlingsplan anbefaler I og hvorfor?
 • Hvad er målet med behandlingen?
 • Hvilke risici er der ved behandlingen?
 • Hvornår skal jeg træffe beslutning om behandlingen?
 • Er der smerter forbundet med behandlingen? Hvis ja, hvordan håndterer jeg dem?
 • Hvordan påvirker det mine behandlingsmuligheder, hvis jeg kommer i overgangsalderen?
 • Hvilke bivirkninger kan behandlingen have? Hvor længe varer de? Er der noget, jeg kan gøre for at reducere dem?
 • Hvordan vil behandlingen påvirke min hverdag? Vil jeg være i stand til at arbejde, motionere og leve normalt?
 • Kommer jeg til at miste håret? Er der noget, jeg kan gøre, for at undgå at miste håret?
 • Hvor længe skal jeg være i behandling? Hvordan vil det foregå? Hvor finder behandlingen sted?
 • Hvordan ved jeg, om behandlingen virker?
 • Hvilke prøver skal der tages, og hvor ofte for at kunne holde øje med, om behandlingen virker?
 • Bør jeg overveje at deltage i et klinisk forsøg?
 • Hvem har ansvaret for mit behandlerteam?
 • Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg har spørgsmål eller problemer?
 • Kommunikerer I med jeres patienter via e-mail, telefon eller et elektronisk journaliseringssystem?
 • Hvad sker der, hvis behandlingen ikke virker, eller kræften kommer tilbage?
 • Hvad sker der, hvis jeg afslår behandling?
 • Hvad kan der gøres for at gøre behandlingen mere behagelig for mig?
 • Hvilken støtte kan jeg og min familie få?
 • Hvor kan jeg ellers søge oplysninger om min diagnose og behandling?

 

Efter konsultationen6,7

 • Følg op på eventuelle anvisninger fra lægen, f.eks. ved at aftale en opfølgende konsultation eller ved at få lægen til at udskrive en recept
 • Vis dine notater fra konsultationen til og tal om dine oplevelser med pårørende eller venner, der støtter dig.
empty-pixel

REFERENCER

 1. American Cancer Society. The doctor-patient relationship. https://www.cancer.org/treatment/finding-and-paying-for-treatment/choosing-your-treatment-team/the-doctor-patient-relationship.html. Lokaliseret den 15. oktober 2019.
 2. National Cancer Institute. Talking with your health care team. Coping https://www.cancer.gov/about-cancer/coping/adjusting-to-cancer/talk-with-doctors.  Lokaliseret den 9. december 2019.
 3. American Cancer Society. Questions to ask my doctor about my cancer. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/cancer-control/en/worksheets/questions-to-ask-about-my-cancer.pdf. Lokaliseret den 11. december 2019.
 4. American Society of Clinical Oncology. Breast cancer: questions to ask the health care team. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/questions-ask-health-care-team. Lokaliseret den 11. december 2019
 5. American Society of Clinical Oncology. When the first treatment does not work. https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated/when-first-treatment-does-not-work. Lokaliseret den 29. november 2019.
 6. Agency for Healthcare Research & Quality. After your appointment. https://www.ahrq.gov/patients-consumers/patient-involvement/ask-your-doctor/questions-after- appointment.html. Lokaliseret den 3. november 2019.
 7. Breastcancer.org. Forgetting to take medication. https://www.breastcancer.org/tips/compliance/medication. Lokaliseret den 3. november 2019.