Det ser ud til, at du bruger en ældre version af Internet Explorer, som ikke understøttes. Vi anbefaler, at du opdaterer din browser til den nyeste version af Microsoft Edge eller overvejer at bruge andre browsere som Chrome, Firefox eller Safari.

Støtte til pårørende

At være pårørende kan både være berigende og udfordrende. Pårørende har brug for støtte til både at passe på deres kære og på sig selv. Dette afsnit omhandler den støtte, der er nødvendig for, at de pårørende kan klare opgaven.

Hvor skal vi så hen?