Det verkar som om du använder en äldre version av Internet Explorer som inte stöds. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare till den senaste versionen av Microsoft Edge, eller överväger att använda andra webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari.

Lär dig mer om behandlingen > MBC-behandlingar

Behandlingar för metastaserad bröstcancer (MBC) 

Det finns ett flertal behandlingsalternativ för metastaserad bröstcancer. Alla tumörer reagerar inte på samma typ av behandling. Eftersom vi alla reagerar olika på medicinering är det vanligt att du behöver prova olika behandlingsalternativ.1,2,3 Målet med alla behandlingstyper för metastaserad bröstcancer är att bromsa cancertillväxten eller -spridningen och ge dig ett längre liv.1,3,4

Behandlingar för metastaserad bröstcancer

 

Behandlingsalternativ för metastaserad bröstcancer

Behandlingstyp Behandlingens syfte Varför eller när den används Administrering

Hormonell (endokrin) behandling

Stoppar cancertillväxt som orsakas av hormoner.1

Kan användas vid behandling av kvinnor  och  män med hormonreceptorpositiv (HR+) bröstcancer. 2,5

Oralt (tablett) eller via injektioner, oftast efter operation.

Riktad behandling:

Identifierar och angriper specifika typer av cancerceller för att stoppa tillväxten eller bromsa aktiviteten, utan större skador på normala celler.1

Angriper CDK4/6-eller däggdjursproteinet rapamycin (mTOR), som styr hur snabbt cellerna växer och sprids.5,6,7

 

Vid förekomst av en BRCA1/2-mutation angrips PARP-proteinet så att cancercellerna kan reparera sig själva.1,8,9

 

För patienter med avancerad HR+/HER2-bröstcancer med en PIK3CA-mutation5

Subkutan injektion (under huden), intravenöst via en ven (dropp) eller oralt (tablett).

Cellgiftsbehandling

Attackerar cancercellernas

DNA för att döda cancercellerna och/eller för att förhindra celltillväxt och celldelning .1,10

Används för att behandla många MBC-typer, inklusive HR+/HR- och HER2 +/HER2- samt trippelnegativa bröstcancerformer (TNBC)11

Kan ges intravenöst i en ven (dropp) eller intas oralt (tablett).

Immunterapi

Kallas även för biologisk terapi eller biologisk behandling. Bekämpar cancercellerna med hjälp av de ämnen som skapas naturligt i kroppen eller i ett laboratorium och hjälper till att återställa funktionerna i

immunförsvaret.12

Stimulerar kroppens eget immunförsvar att angripa cancercellerna

Intravenöst via en ven (dropp) eller via injektion, antingen under huden (subkutant) eller i en muskel (intramuskulär).

Strålbehandling

Röntgenstrålar med hög energinivå och annan typ av strålning som används för att döda cancercellerna.

Används för att minska tumören eller bromsa dess tillväxt samt för att behandla cancersymtom som smärta.13

Strålningen sker via särskilda maskiner eller enheter på utsidan av kroppen nära tumören. Ges ibland internt (brakyterapi).

Kirurgi/Biopsi Försök att avlägsna cancern från kroppen.

Används för att identifiera till vilka delar som cancer har spridit sig eller för att lindra symtomen.
Beroende på cancerns allvarlighetsgrad och plats tillämpas antingen delvis borttagning av vävnad i eller runt bröstet eller fullständig borttagning av bröstet, omgivande lymfkörtlarna eller muskelvävnad.14 Kirurgi används i vissa fall för att avlägsna metastaser (cancerceller som spridit sig till andra kroppsdelar) som orsakar smärta/obehag.

Delvis borttagning av bröstet (inkluderar ibland bröstrekonstruktion efter ingreppet), fullständig borttagning av bröstet eller biopsi av lymfkörtel.

Vilken behandling är bäst för mig?

Vårdteamet samlar in så mycket information som möjligt om din specifika bröstcancertyp med hjälp av biomarkörtestning.2 Andra faktorer som påverkar behandlingstyp och varaktighet är din medicinska bakgrund, cancerstadium och dess plats. Prata med ditt vårdteam för att få bättre förståelse för förloppet och vilka provtagningar och behandlingar som passar dig bäst. Prata öppet med vårdteamet så att du kan känna dig delaktig i din behandlingsplan.

REFERENSER

 1. American Society of Clinical Oncology. Breast Cancer - Metastatic: Treatment Options. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer-metastatic/treatment-options. Besökt den 18 maj 2018.
 2. American Cancer Society. Hormone Therapy for Breast Cancer. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/hormone-therapy-for-breast-html. Besökt den 18 maj 2018.
 3. Org. Local Treatments for Distant Areas of Metastasis. http://www.breastcancer.org/symptoms/types/recur_metast/treat_metast/options/local. Besökt den 18 maj 2018.
 4. Breast cancer treatment (PDQ®)–patient version. https://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/_125. Besökt den 26 juni 2019.
 5. American Cancer Society. FDA approves first pi3k inhibitor for breast cancer. https://www.cancer.org/latest-news/fda-approves-first-pi3k-inhibitor-for-breast-cancer.html. Besökt den 9 december 2019.
 6. Smart Patients. CDK4/6 and targeted therapy. https://www.smartpatients.com/targets/cdk4-6. Besökt den 9 december 2019.
 7. Smart Patients. mTOR and targeted cancer therapy. https://www.smartpatients.com/targets/mtor. Besökt den 9 december 2019.
 8. Facing Our Risk of Cancer Empowered. Parp Inhibitors https://www.facingourrisk.org/info/risk-management-and-treatment/targeted-therapy-parp-inhibitors Besökt den 9 december 2020.
 9. Drugs.com. PARP inhibitors. https://www.drugs.com/drug-class/parp-inhibitors.html. Besökt den 9 december 2019.
 10. Chemocare.com. Cancer cells and chemotherapy. What is Chemotherapy? chemocare.com/chemotherapy/what-is-chemotherapy/cancer-cells-chemotherapy.aspx. Besökt den 9 december 2019.
 11. American Cancer Society. Treatment of stage IV (metastatic) breast cancer. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/treatment-of-breast-cancer-by-stage/treatment-of-stage-iv-advanced-breast-cancer.html. Besökt den 9 december 2019.
 12. American Cancer Society. History of Cancer. Evolution of Cancer Treatments: Immunotherapy https://www.cancer.org/cancer/cancer-basics/history-of-cancer/cancer-treatment-immunotherapy.html. Besökt den 19 december 2019.
 13. American Cancer Society. Treatment and support. Radiation therapy https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/radiation/basics.html Besökt den 12 december 2020
 14. American Cancer Society. Surgery for breast cancer. Cancer A-Z. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/surgery-for-breast-cancer.html. Besökt den 19 december 2019
 15. American Cancer Society. Precision or personalized medicine. Treatment and support.
  https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/precision-medicine.html Besökt den 12 december 2020