Det verkar som om du använder en äldre version av Internet Explorer som inte stöds. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare till den senaste versionen av Microsoft Edge, eller överväger att använda andra webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari.

Lär dig mer om behandlingen > Håll behandlingen under uppsikt

Håll behandlingen under uppsikt

Vårdteamet kommer regelbundet att kontrollera om bröstcancern svarar på behandlingen eller förvärras. De flesta cancerformer kategoriseras i ett visst stadium före behandlingen vid första diagnosen. Ibland måste cancerstadiumet utvärderas på nytt efter att behandlingen har påbörjats.1

Behandlingsresultatet påverkas av tumörens lokalisation och cancerförloppet, samt vilka behandlingar som använts tidigare. Övervakningsprover omfattar exempelvis:2,3

  • Fysisk undersökning1
  • Blodprover och laboratorietester (inklusive leverfunktions- och biomarkörtestning)2
  • Bildtagning (t. ex. röntgen, datortomografi, positronemissionstomografi, skelettröntgen)2

Genom att regelbundet utföra dessa provtagningar är det lättare för både dig och din läkare att identifiera eventuella biverkningar, så att du kan åtgärda dem på bästa sätt, samt cancerns förlopp.

Det är inte ovanligt att kroppen slutar att svara på medicineringen efter ett tag och du kommer därför troligtvis att genomgå flera olika behandlingar. Det är viktigt att tala med din läkare om målen för varje behandling och vilka symptom och eventuella biverkningar som du kan förvänta dig.

Vad vill du läsa om härnäst?

REFERENSER

  1. American Society of Clinical Oncology. Breast Cancer - Metastatic: Types of Treatment. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer-metastatic/types-treatment. Besökt den 23 juli 2020.
  2. American Society of Clinical Oncology. Breast Cancer Navigating cancer care. Tests and procedures . https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/diagnosing-cancer/tests-and-procedures. Besökt den 12 december 2020.
  3. National Cancer Institute. Breast cancer treatment (PDQ®)–patient version. https://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/_125. Besökt den 26 juni 2019.