Det verkar som om du använder en äldre version av Internet Explorer som inte stöds. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare till den senaste versionen av Microsoft Edge, eller överväger att använda andra webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari.

Ordlista

 • Avancerad bröstcancer: Termen för bröstcancer som har spridit sig till en närliggande del av kroppen. Den kan klassificeras som antingen stadium 3 eller stadium 4. Den kan även kallas metastaserad cancer.1
 • Biomarkör: Ett ämne som finns i blod, urin eller kroppsvävnad som kan ge läkarna användbar information om en cancer.2 Vid bröstcancer tillhandahåller biomarkörer sådan viktig information att de ofta används för att beskriva cancersubtyper.3
 • CDK4/6: Cyklinberoende kinas 4 och 6. En typ av protein i kroppen som hjälper till att kontrollera celldelning.4
 • De novo metastaserad bröstcancer: Bröstcancer som inte upptäcktes förrän den hade spridit sig till en annan del av kroppen.5
 • DNA: Molekyler inuti celler som innehåller genetisk information och överför den från en generation till nästa.6
 • Endokrin (behandling): Behandling som tillför, blockerar eller tar bort hormoner.7
 • Östrogen: En typ av hormon som framställs av kroppen och som hjälper till att utveckla och upprätthålla kvinnliga könsegenskaper.8
 • Utmattning: Extrem trötthet och oförmåga att fungera på grund av brist på energi.9
 • Gen: Enhet för ärftliga egenskaper som överförs från förälder till barn. DNA-delar som innehåller information om att tillverka ett specifikt protein.10
 • HER2-/human epidermal growth factor receptor 2 negative: Beskrivning av en typ av cancer som inte innehåller höga halter av HER2-proteinet. Detta protein hjälper cancercellen att växa och dela sig. När det finns för mycket HER2 kan cancerceller växa snabbare och de är då mer benägna att sprida sig till andra delar av kroppen. HER2 är en biomarkör som vissa behandlingar riktas mot.2,11,12
 • Hormoner: Ämnen i kroppen som styr vissa celler eller organ.13 Östrogen och progesteron är exempel på hormoner.7,14
 • HR+/hormonreceptorpositiv: En typ av cancer där hormonreceptorer som fungerar som dockningsstationer finns på utsidan och insidan av cancercellen. Hormoner, som östrogen och progesteron, binder till dessa receptorer och gör att cancercellen växer.3
 • Immunsystemet: Ett komplext nätverk av celler, vävnader, organ som hjälper kroppen att bekämpa infektioner och andra sjukdomar.15
 • Malign: elakartad cancer. Celler som är maligna kan sprida sig till andra delar av kroppen.16
 • Avancerad cancer: Cancer som har spridit sig från den primära platsen (där den började) till andra ställen i kroppen. Detta kallas ibland för framskriden cancer eller cancer i stadium 4.17,18
 • Avancerad bröstcancer: Bröstcancer som har spridit sig från den primära platsen (bröstet) till andra ställen i kroppen, t.ex. skelettet, hjärnan, lungorna eller levern.18a Metastaserad bröstcancer kallas ibland för framskriden cancer eller cancer i stadium 4.1,19
 • Mutation: Alla förändringar i en cells DNA-sekvens. Mutationer kan ha en positiv effekt, en negativ effekt eller ingen effekt. Vissa mutationer kan leda till cancer eller andra sjukdomar.20
 • PIK3CA: En gen som kodar för ett enzym som är en viktig del av en signaleringsväg som instruerar celler om vad de ska göra och hur ofta de ska växa och dela sig.21
 • Progression: När cancer växer och sprider sig efter att ha behandlats.22
 • Postmenopausal: Tidsperioden i en kvinnas liv när hennes menstruationer upphör.23
 • Återkommande: Att cancern kommer tillbaka efter att den har behandlats. Det kan även kallas avancerad cancer.24
 • Stadium: Ett nummer, och ibland även en bokstav, som beskriver omfattningen av cancern i kroppen.25
 • Riktad behandling: En typ av behandling där läkemedel eller andra substanser används för att hitta och attackera specifika typer av cancerceller utan att skada normala celler lika mycket.26 Riktad behandling ges ibland i kombination med hormonbehandling.27,28 
 • En känsla av trånghet i bröstet: En känsla av spänning eller tryck i bröstet som kan vara smärtsam.29
 • Tumör: En onormal vävnadsmassa som bildas när celler delas mer än de borde eller inte dör när de ska. Tumörer kan vara godartade (inte cancer) eller maligna (cancer).30

Vad vill du läsa om härnäst?

REFERENSER

 1.  Breastcancer.org. Metastatic breast cancer. https://www.breastcancer.org/symptoms/types/recur_metast. Besökt den 7 november 2019.
 2.   American Society of Clinical Oncology. Biomarkers to Guide Treatment for Early-Stage Breast Cancer. https://www.cancer.net/research-and-advocacy/asco-care-and-treatment-recommendations-patients/biomarkers-guide-treatment-early-stage-breast-cancer. Besökt den 25 september 2019.
 3.  National Cancer Institute. Breast Cancer Treatment (PDQ®)–Health Professional Version. https://www.cancer.gov/types/breast/hp/adult/breast-treatment-pdq. Besökt den 6 november 2019.
 4.  Smartpatients.com. CDK4/6 and targeted therapy. https://www.smartpatients.com/targets/CDK4-6. Besökt den 19 december 2019.
 5.  Metastatic Breast Cancer Alliance. Incidence. mbcn.org/incidence-and-incidence-rates/. Besökt den 5 september 2019.
 6.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: DNA. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/DNAn. Besökt den 7 november 2019.
 7.  National Comprehensive Cancer Network NCCN®. NCCN Guidelines for Patients®: Breast Cancer, Metastatic.https://www.nccn.org/patients/guidelines /stage_iv_breast /2/index.html. Besökt den 2 november 2019.
 8.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: estrogen. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/estrogen. Besökt den 7 november 2019.
 9.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: fatigue. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/fatigue. Besökt den 7 november 2019.
 10.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: gene. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/gene. Besökt den 7 november 2019.
 11.  Breastcancer.org. HER2 Status. https://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis /her2. Besökt den 2 november 2019.
 12.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: hormone. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/her2-negative. Besökt den 7 november 2019.
 13.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: hormone. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/hormone. Besökt den 7 november 2019.
 14.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: progesterone. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/progesterone. Besökt den 7 november 2019.
 15. National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: immune system. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/immune-system. Besökt den 7 november 2019.
 16.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: malignant. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/malignant. Besökt den 7 november 2019.
 17.  American Society of Clinical Oncology. What Is Metastasis? https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/cancer-basics/what-metastasis. Besökt den 7 november 2019.
 18.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: metastatic. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/metastatic. Besökt den 7 november 2019.
 19.  American Cancer Society. Understanding Advanced Cancer, Metastatic Cancer, and Bone Metastasis. https://www.cancer.org/treatment/understanding-your-diagnosis/advanced-cancer/what-is.html. Besökt den 7 november 2019.
 20.  National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms: mutation. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/mutation. Besökt den 7 november 2019.
 21.  US National Library of Medicine. PIK3CA gene. Genetics Home Reference. https://ghr.nlm.nih.gov/gene/PIK3CA. Besökt den 25 november 2019.
 22.  National Cancer Institute. Progression. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/progression.  Besökt den 7 november 2019.
 23.  National Cancer Institute. Postmenopausal. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/postmenopausal.  Besökt den 7 november 2019.
 24.  National Cancer Institute. Recur. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/recurrence.  Besökt den 25. 
 25.  National Cancer Institute. Stage. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/stage.  Besökt den 7 november 2019.
 26.  National Cancer Institute. Targeted therapy. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/targeted-therapy.  Besökt den 7 november 2019.
 27.  American Cancer Society. Targeted therapy for breast cancer. Cancer A-Z. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/targeted-therapy-for-breast- cancer.html.  Besökt den 8 november 2019.
 28.  National Cancer Institute. Targeted cancer therapies. https://www.cancer.gov/about- cancer/treatment/types/targeted-therapies/targeted-therapies-fact-sheet.  Besökt den 8 november 2019.
 29.  anxietycentre.com. Chest tightness anxiety symptoms. https://www.anxietycentre.com/anxiety/symptoms/chest-tightness-anxiety.shtml.  Besökt den 8 november 2019.
 30.  National Cancer Institute. Tumor. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/tumor.  Besökt den 7 november 2019