Det verkar som om du använder en äldre version av Internet Explorer som inte stöds. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare till den senaste versionen av Microsoft Edge, eller överväger att använda andra webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari.

Hantera behandlingen > Samarbeta med ditt vårdteam

Samarbeta med ditt vårdteam 

Ditt vårdteam är din bästa resurs under hela din behandling.

Prata öppet och ofta med dem om dina tvivel, frågor eller funderingar. Det kan hjälpa dig att känna att du har mer kontroll och att du får den information du behöver för att hantera din behandling på bästa sätt.1

Nedan följer några tips som hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina vårdbesök.

 Före besöket

 • För en logg över dina symtom och biverkningar. Ta med dig den så att du kan diskutera den med ditt vårdteam.1
 • Skriv ner alla frågor du har. Markera de viktigaste. Det kommer att påminna dig om att ställa de viktigaste frågorna först och se till att du får svar.1

Under besöket

 • Berätta för vårdteamet om de ämnen som du vill diskutera i början av besöket.1
 • Gör anteckningar under vårdbesöken så att du kommer ihåg viktig information. Be en vän, familjemedlem eller sjuksköterska att hjälpa till om det behövs.1
 • Ställ frågor och prata öppet om1
  • din bröstcancer
  • din behandling
  • hur du mår – både fysiskt och känslomässigt.

Frågor som du kanske har om bröstcancer och din behandling

Alla i vårdteamet samarbetar för att hjälpa dig att få bästa möjliga vård. Genom att ställa frågor under dina besök kan du få den information och det stöd du behöver.2

Nedan följer frågor som du kan ha om bröstcancer och din behandling. Expandera listan för att se frågorna. Skriv ut listan med frågor och gör en bock (✓) bredvid var och en som du vill diskutera med ditt vårdteam. På så sätt kan du få igång samtalet och ha en mer aktiv roll i din vård.3.4.5

 • Var i min kropp har cancern spritt sig?
 • Vad är min prognos?
 • Vad är min HER2-status?
 • Föreslår du att jag ber om ett andra utlåtande?
 • Vilka är mina behandlingsalternativ?
 • Finns det några tester och förfaranden som jag måste gå igenom så att man kan ta ett beslut om vilken behandling som passar bäst?
 • Vilken behandlingsplan rekommenderar du och varför?
 • Vad är målet med behandlingen?
 • Vilka är riskerna med behandlingen?
 • När måste jag fatta ett beslut om min behandling?
 • Kommer jag att känna någon smärta? Om så är fallet, vad är planen för att hantera den?
 • Hur påverkar klimakteriet mina behandlingsalternativ?
 • Vilka är de potentiella biverkningarna av behandlingen? Hur länge kommer de att vara? Finns det något jag kan göra för att lindra dem?
 • Hur kommer behandlingen att påverka mitt dagliga liv? Kommer jag att kunna arbeta, motionera och följa min normala rutin?
 • Kommer jag att tappa håret? Kan något göras för att förhindra håravfall?
 • Hur länge kommer behandlingen att pågå? Hur kommer behandlingen att vara? Var kommer behandlingen att utföras?
 • Hur kommer jag veta om behandlingen fungerar?
 • Vilka tester kommer jag att behöva genomgå och hur ofta kommer min behandling att övervakas?
 • Borde jag överväga att gå med i en klinisk prövning?
 • Vem kommer att leda mitt vårdteam?
 • Vem ska jag kontakta om jag har frågor eller problem?
 • Kommunicerar du med dina patienter via e-post, telefon eller ett elektroniskt registersystem?
 • Vad händer om behandlingen inte fungerar eller om cancern kommer tillbaka?
 • Vad händer om jag avböjer behandling?
 • Vad kan göras för att hjälpa mig att känna mig mer bekväm under behandlingen?
 • Vilket stöd är tillgängligt för mig och min familj?
 • Var kan jag hitta information om min diagnos och behandling?

 

 1. National Institutes of Health. Talking to your doctor.  https://www.nih.gov/institutes-nih/nih-office-director/office-communications-public-liaison/clear-communication/talking-your-doctor. Besökt den 9 september 2019.

 

Efter ditt besök6,7

 • Följ upp instruktioner från din läkare, som att schemalägga ett uppföljningsbesök eller hämta ut ett recept.
 • Visa dina anteckningar för familjemedlemmar eller vänner som stöttar dig och berätta om dina erfarenheter från besöket.

 Hämta den här PDF-filen och få ut det mesta möjliga av den tid du har med din läkare och ditt vårdteam

Brochure Make Your Dialogue Count

Vad vill du läsa om härnäst?

REFERENSER

 1.  American Cancer Society. The doctor-patient relationship. https://www.cancer.org/treatment/finding-and-paying-for-treatment/choosing-your-treatment- team/the-doctor-patient-relationship.html. Besökt den 15 oktober 2019.
 2.  National Cancer Institute. Talking with your health care team. Coping https://www.cancer.gov/about-cancer/coping/adjusting-to-cancer/talk-with-doctors Besökt den 9 december 2019.
 3.  American Cancer Society. Questions to ask my doctor about my cancer. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/cancer-control/en/worksheets/questions-to-ask-about-my- cancer.pdf. Besökt den 11 december 2019.
 4.  American Society of Clinical Oncology. Breast cancer: questions to ask the health care team. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/questions-ask-health-care-team. Besökt den 11 december 2019.
 5.  American Society of Clinical Oncology. When the first treatment does not work. https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated/when-first-treatment-does-not-work. Besökt den 29 november 2019.
 6.  Agency for Healthcare Research & Quality. After your appointment. https://www.ahrq.gov/patients-consumers/patient-involvement/ask-your-doctor/questions-after-appointment.html. Besökt den 3 november 2019.
 7.  Breastcancer.org. Forgetting to take medication. https://www.breastcancer.org/tips/compliance/medication. Besökt den 3 november 2019.