Det verkar som om du använder en äldre version av Internet Explorer som inte stöds. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare till den senaste versionen av Microsoft Edge, eller överväger att använda andra webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari.

Närståendestöd > Ta hand om någon med metastaserad bröstcaner

Ta hand om någon med metastaserad bröstcaner

Samtidigt som det kan vara mycket givande och meningsfullt att ta hand om någon med metastaserd bröstcancer, kan det också vara utmanande och stressigt.1 Du kanske märker att du kämpar med din nya roll som närstående. Du kanske nu tar hand om en förälder samtidigt som du uppfostrar dina egna barn.2 Inte bara hanterar du många ansvarsområden, du tar också hand om någon som brukade ta hand om dig. Du kanske tar hand om en make/maka som blir mer beroende och krävande. Relationen kanske inte längre känns lika jämlik. Hursomhelst är det vanligt att känna sig arg, förbittrad2 och utmattad, både fysiskt och känslomässigt. Det här avsnittet kan hjälpa dig att hantera din roll som närstående och samtidigt ta hand om dig själv.

Stötta någon med avancerad eller metastaserad bröstcancer (MBC)

Det finns flera saker som du som närstående kan göra för att underlätta för den som lever med avancerad eller metastaserad bröstcancer. Men tänk på att det kan vara svårt att be om hjälp. Prova att fråga om vad som skulle vara mest hjälpsamt för dem. Säg kanske ”Vad kan jag göra för att hjälpa dig i dag?” eller ”Vad kan jag göra just nu för att lindra lite stress?” Överväg att föreslå specifika uppgifter som du kan göra, även om du inte är säker på att de hjälper: ”Vad vill du att jag ska laga för middag ikväll?” eller ”Vilka ärenden kan jag göra åt dig?”3 På så sätt behöver din närstående inte tänka på vad hen behöver.

Typer av stöd

Det finns många sätt för dig att stötta någon med metastaserad bröstcancer och vilken typ av hjälp du tillhandahåller kommer att bero på vad hen behöver vid det tillfället. Det stöd du tillhandahåller kan vara antingen praktiskt eller emotionellt. Praktiskt stöd handlar ofta om att ”göra” och emotionellt stöd handlar mer om att ”vara”. Några exempel på de olika typerna beskrivs nedan.4

Praktiskt stöd

Praktiskt stöd innebär att hjälpa till på ett aktivt sätt. Detta kan omfatta att hjälpa till med hushållsarbetet, till exempel köpa matvaror, laga middag eller tvätta. Praktiskt stöd omfattar även att hjälpa din närstående att navigera i sjukvårdssystemet och sköta sin behandling enligt ordination.

Stöd vid vårdbesök

 En viktig roll för en närstående är att vara en förespråkare under samtal med vårdteamet. Nedan följer några sätt du kan göra det på:

 1. Ta med kopior av journalen till varje möte.5
 2. Hjälp till med att skriva ned en lista med frågor innan vårdbesök. Se till att frågorna ställs och besvaras.6
 3. För anteckningar under läkarbesöken. Detta gör det möjligt för den drabbade att lyssna mer noggrant medan du skriver. Ni kan granska anteckningarna tillsammans efter besöket.6
 4. Var en aktiv deltagare under besöket genom att aktivt ta del av samtalet och ställa frågor.
 5. Om läkaren skriver ett recept, se till att du kan läsa läkemedlets namn och dosering. Fråga läkaren vad medicinen är till för, om det finns några biverkningar och hur de kan hanteras.5

Behandlingsstöd

Som  närstående kan du vara ansvarig för att hantera medicineringen. Det kan innefatta att hämta eller förnya recept, se till att läkemedlet tas enligt ordination och informera vårdteamet om eventuella biverkningar. Det låter som mycket att hålla reda på och det är det. Nedan följer några tips på hur du kan hantera  behandling lite enklare:

 1. Skapa ett läkemedelsschema för att hjälpa  den drabbade med att komma ihåg vilka läkemedel som ska tas samt hur och när.6 Detta kan vara en tabell, en elektronisk pillerask med alarm eller en app.
 2. Håll en logg över läkemedlen. Inkludera läkemedlets namn, syfte, dosering, startdatum, eventuella biverkningar eller problem som har uppstått samt namnet på den läkare som ordinerade behandlingen.5 Inkludera receptfria läkemedel, t.ex. kosttillskott och örtprodukter. Diskutera kosttillskott och örtprodukter med ditt vårdteam innan du tar dom.
 3. Håll koll på eventuella förändringar när det gäller symtom eller humör.5
 4. Kontrollera att rätt namn och dosering är angivet på läkemedlet när du hämtar receptbelagda läkemedel.5
 5. Påminn  om att läkaren har ordinerat medicinen av en anledning. Förklara att behandlingen kan lindra symtomen och fördröja progressionen av cancern.

Emotionellt stöd

Ibland krävs det bara att du lyssnar och är närvarande. Låt  den drabbade klaga, gråta eller uttrycka ilska utan att döma, försöka muntra upp eller försöka lösa problemet.7 Bekräfta helt enkelt känslor. Att ha någon som lyssnar och få möjlighet att uttrycka sina känslor kan vara mycket givande.

Andra sätt att ge emotionellt stöd är att

 • lyssna på musik tillsammans8
 • titta på en rolig film tillsammans
 • spela kort tillsammans
 • besöka andra vänner och familj8
 • ta en naturskön biltur tillsammans.8

Ibland kanske  den drabbade vill vara ensam. Kanske är hen trött på att upprätthålla en fasad. Hen kanske vill ha lugn och ro för att vara ensam med sina tankar. Försök att inte ta detta personligt. En del av att hålla sig nära är att ge personen utrymme om den behöver det. Skicka ett meddelande där du berättar hur mycket du älskar, beundrar och bryr dig om din närstående. Påminn dem om att du finns där för dem.

Vad vill du läsa om härnäst?

REFERENSER

 1. Health in Aging Foundation. Tips for avoiding caregiver burnout. HealthinAging.org Tip Sheet. https://www.healthinaging.org/sites/default/files/media/pdf/HIA-TipSheet%20CaregiverBurnoutJune19_0.pdf. Besökt den 4 november 2019
 2. National Cancer Institute. Caring for the caregiver. https://www.cancer.gov/publications/patient-education/caring-for-the-caregiver.pdf. Besökt den 4 november 2019.
 3. CaringBridge. 5 things to say to patients and caregivers besides “I’m So Sorry.” Caregiving. https://www.caringbridge.org/resources/what-to-say-to-patients/. Besökt den 6 september 2019.
 4. National Cancer Institute. Support for caregivers of cancer patients. About Cancer. https://www.cancer.gov/about-cancer/coping/caregiver-support. Besökt den 6 september 2019.
 5. Goodman S, Rabow M, Folkman S. Orientation to Caregiving: a Handbook for Family Caregivers of Patients With Brain Tumors. 2nd ed. San Francisco, CA: University of California, San Francisco; 2013.
 6. Cameron KA. Caregiver’s guide to medications and aging. Family Caregiver Alliance. https://www.caregiver.org/print/293. Besökt den 7 september 2019.
 7. Giving Emotional Support to a Loved One
 8. Suby M. Activities to do with a sick loved one. Hospice of the Red River Valley. https://www.hrrv.org/blog/activities-to-do-with-a-sick-loved-one/. Besökt den 9 september 2019.