Det verkar som om du använder en äldre version av Internet Explorer som inte stöds. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare till den senaste versionen av Microsoft Edge, eller överväger att använda andra webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari.

Lär dig mer om MBC  > Vad är biomarkörer?

Vad är biomarkörer?

Biomarkörer är ett ämne som finns i blod, urin och andra kroppsvätskor. Biomarkörer kan också finnas i eller på tumörcellerna och skapas av tumören eller av kroppen som en reaktion på cancern, vilket ger läkaren användbar information om cancertypen.1 Biomarkörer tillhandahåller väsentlig information och används därför ofta för att beskriva bröstcancersubtyper.2

Genom att identifiera biomarkörerna är det lättare för läkaren att avgöra vilken behandling som har bäst effekt för en specifik cancertyp. De kan även användas för att bedöma behandlingens inverkan och identifierar tecken på återkommande cancer.1,3,4 Viktiga biomarkörer inom bröstcancer är hormonreceptorerna HER2 och PIK3CA.5

Typer av biomarkörer  

Hormonreceptorer

Vissa bröstcancerceller behöver hormoner som östrogen eller progesteron för att växa. Dessa hormoner binder till celler med hjälp av dockningsstationer som kallas ”receptorer”.6

 • HR+ (hormonreceptorpositiv): hormonreceptorer har identifierats på bröstcancercellen.6
 • HR- (hormonreceptornegativ): inga hormonreceptorer har identifierats på bröstcancercellen.6

HER2 (human epidermal growth factor receptor 2)

HER2 är ett protein som hjälper cancercellerna att växa och dela sig. När det finns för mycket HER2 kan cancerceller växa snabbare och de är då mer benägna att sprida sig till andra delar av kroppen.7

 • HER2+ (HER2-positiv): bröstcancerceller med höga HER2-nivåer
 • HER2- (HER2-negativ): bröstcancerceller utan höga HER2-nivåer

Genmutationer

Gener innehåller information som cellerna behöver. Om generna ändras eller muteras kan cellerna reagera på felaktiga sätt. Detta kan leda till medicinska tillstånd som bröstcancer.8 Genmutationer som är relaterade till bröstcancer inkluderar PIK3CA- och BRCA-gener.5,8

 • PIK3CA-mutation: icke-ärftliga genförändringar som påverkar celltillväxt.5
 • BRCA1- och BRCA2-mutationer: genförändringar i generna som ser till att cellerna växer normalt och åtgärdar skadat DNA (cellens genetiska information).8

Hur tar min läkare reda på mina biomarkörer?

Biomarkörer identifieras eller mäts med hjälp av blod- eller vävnadsprover.9 Proverna måste tas så fort läkaren upptäcker att cancern har spridit sig (metastaserat sig).10 [ASCO – Use of Biomarkers to Guide Decisions on Systemic Therapy for Women With MBC/p 5/bullet 1] Provtagning kan även utföras vid tillväxt eller -spridning av cancern när en behandling inte längre har samma effekt som tidigare (även kallat progression).9

Biomarkörer

Vad vill du läsa om härnäst?

REFERENSER

 1. American Society of Clinical Oncology. Biomarkers to guide treatment for early-stage breast cancer. https://www.cancer.net/research-and-advocacy/asco-care-and-treatment-recommendations-patients/biomarkers-guide-treatment-early-stage-breast-cancer. Besökt den 25 september 2019.
 2.  National Cancer Institute. Breast cancer treatment (PDQ®)–health professional version. https://www.cancer.gov/types/breast/hp/breast-treatment-pdq#section/all. Besökt den 2 december 2016.
 3.  National Cancer Institute. Biomarker. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/biomarker. Besökt den 25 oktober 2019.
 4.  Karley D, Gupta D, Tiwari A. Biomarker for cancer: a great promise for future. World J Oncol. 2011;2(4):151-157.
 5.  US National Library of Medicine. PIK3CA gene. Genetics Home Reference. https://ghr.nlm.nih.gov/gene/PIK3CA.  Besökt den 25 september 2019.
 6. National Cancer Institute. Breast cancer treatment (PDQ®)–patient version. https://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/_125.  Besökt den 26 juni 2019.
 7.  Breastcancer.org. HER2 status. https://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/her2. Besökt den 18 juni 2019.
 8. National Comprehensive Cancer Network NCCN®. NCCN Guidelines for Patients®: Breast Cancer, Metastatic.https://www.nccn.org/patients/guidelines /stage_iv_breast /2/index.html. Besökt den 2 november 2019.
 9. Cancer.net Tumor Marker Tests
 10. American Society of Clinical Oncology. Use of biomarkers to guide decisions on systemic therapy for women with metastatic breast cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JOP.2015.005215?cmpid=jop_pap_21Jul2015. Besökt den 9 december 2019.