Det verkar som om du använder en äldre version av Internet Explorer som inte stöds. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare till den senaste versionen av Microsoft Edge, eller överväger att använda andra webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari.

Lär dig mer om MBC  > Vad är CDK4/6?

Vad är CDK4/6?  

Cyklinberoende kinas 4 och 6, även kallat CDK4/6, är proteinenzymer som spelar en viktig roll vid signalering av de vägar som styr normal celltillväxt.1 Flera faktorer kan påverka signalvägen, som kan leda  till snabbare celltillväxt och öka risken för att normala celler börjar växa okontrollerat och resultera i cancer.1

CDK4/6 har en viktig roll i denna signaleringsväg, men som tur är finns det cancerbehandlingar med CDK4/6-hämmare som riktar sig mot CDK4/6-enzymerna för att stoppa eller bromsa cancertillväxten genom att inaktivera de signaler som får cellerna att växa.1
 

Hör dr Cardoso förklara de olika typerna av metastaserad bröstcancer och varför detta är viktigt för din behandling.

Eftersom kunskap om din typ av avancerad bröstcancer kan hjälpa till att optimera behandlingen, förklarar Dr Fátima Cardoso, chef för bröstcancerenheten vid Champalimaud Clinical Center Cancer Unit i Lissabon, Portugal i den här videon att vissa behandlingar för bröstcancer riktas mot receptorer som blockerar cancertillväxt.
Två receptorer är viktiga vid avancerad bröstcancer: den hormonella receptorn och HER2-receptorn:

  • HR + / HER2 + (positiv hormonreceptor, positiv human epidermal tillväxtfaktor typ 2-receptor)
  • HR + / HER2 - (positiv hormonreceptor, negativ human epidermal tillväxtfaktor typ 2-receptor)
  • HR - / HER2 + (negativ hormonreceptor, positiv human epidermal tillväxtfaktor typ 2-receptor)
  • HR - / HER2 - (negativ hormonreceptor, negativ human epidermal tillväxtfaktor typ 2-receptor)

Sjukdom med positiv hormonreceptor (HR +) är den vanligaste subtypen (HR +: cirka 70%). Hormonbehandling riktar sig mot HR +, som inkluderar östrogen- och progesteronreceptorer. Cancers med en negativ hormonreceptor (HR-) svarar inte på hormonbehandling.
Sjukdomen med HER + motsvarar cirka 20%. HER + tumörer är mer aggressiva än andra typer av sjukdomen. Det finns riktade HER2-terapier för att behandla HER2 + bröstcancer
15-20% av bröstcancer är HER2- och HR-. Behandlas med en kombination av kemoterapi, strålning eller kirurgi, men inte hormonbehandling eller HER2.

Vad vill du läsa om härnäst?

REFERENSER

  1. Smartpatients.com. CDK4/6 and targeted therapy. https://www.smartpatients.com/targets/CDK4-6. Besökt den 19 december 2019.