Det verkar som om du använder en äldre version av Internet Explorer som inte stöds. Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare till den senaste versionen av Microsoft Edge, eller överväger att använda andra webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari.

Lär dig mer om MBC > Vad innebär metastaserad bröstcancer?

Vad innebär metastaserad bröstcancer (MBC)?

Bröstcancer orsakas av att cellerna i bröstet inte fungerar som de ska och börjar växa okontrollerat. Detta kan leda till att cellerna formar en elakartad cancertumör.1, 2 Om dessa celler sprider sig till andra delar av kroppen kallas det för metastaserad bröstcancer.1 Cancercellerna sprider sig oftast till skelett, hjärna, lungor och lever.1 Metastaserad bröstcancer kallas ibland för avancerad cancer eller cancer i stadium 4.1 Metastaserad bröstcancer klassas som bröstcancer även om cellerna spridit sig till andra kroppsdelar och behandlas därför som bröstcancer.3 Omkring 30 % av kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer i tidigt stadium kommer att utveckla metastaser.4

Lyssna på kvinnor som lever med metastaserad bröstcancer och deras erfarenheter av sin diagnos i den här videon

I den här videon från serien Bröstcancer: Varje röst räknas (del 1) intervjuar värd Rhonda Rowland tre kvinnor om deras styrkor, hur de hanterade avancerad bröstcancer och vilka råd de lämnar till andra kvinnor. Avancerad bröstcancer är en annan term för metastaserad bröstcancer. •

 • Adrienne Conde, diagnostiserad med avancerad bröstcancer 2009
 • Kim Parker, diagnostiserad med avancerad bröstcancer 2011
 • Lisa Marsella, diagnostiserad med avancerad bröstcancer 2009

I del 2 i denna serie, mer råd om avancerad bröstcancer, av det extraordinära kvinnor som lever med sjukdomen.

Symtom på metastaserad bröstcancer

Symptomen på metastaserad bröstcancer varierar beroende på vart i kroppen cancern har spridit sig och hur pass stor metastasen är. Cancerspridningen kan visa sig på olika sätt beroende på vart i kroppen spridningen har skett.5 Metastaser i skelettet kan orsaka t.ex. skelettsmärta, även om detta också kan vara en läkemedelsbiverkning.6 Cancer som har spridit sig till lungorna kan orsaka andnöd.5 Här följer några tecken på att bröstcancer har spridit sig5:

 • Smärta i rygg, hals, skelett eller leder
 • Brutna ben
 • Svullnad
 • Huvudvärk
 • Kramper
 • Yrsel
 • Förvirring
 • Synrubbningar som dubbelseende eller synförlust

Prata med ditt vårdteam om du uppvisar något av dessa symtom. God kommunikation är a och o för att vårdteamet ska kunna ta reda på vad som orsakar dina symptom.

Bröstcancerstadier

En ökad förståelse för de olika bröstcancerstadierna kan få dig att känna dig mer förberedd när du beskriver dina symptom för vårdteamet.

Bröstcancer klassas som återkommande om den ursprungliga cancern kommer tillbaka efter behandlingen. Det kan vara allt från månader till år efter behandlingen. Om cancern har spridit sig till andra kroppsdelar kallas det för återkommande metastaserad bröstcancer.7

Om din första diagnos är metastaserad bröstcancer har cancern redan hunnit sprida sig till andra kroppsdelar innan tumören hittades i bröstet.4 Det kliniska begreppet för detta är de novo metastaserad bröstcancer. De novo betyder från början. Ca 6–10 % av amerikanska kvinnor får metastaserad bröstcancer som sin första diagnos.8

Läkaren diagnostiserar bröstcancer med ett stadium från 0 till 4. Stadium baseras på tumörens storlek och om den har spridit sig till lymfkörtlarna eller andra kroppsdelar. Ju senare stadium, desto troligare är det att9:

 • tumören är stor
 • cancern har spridit sig till andra kroppsdelar eller till lymfkörtlarna (små bönformade körtlar som är del av immunförsvaret och finns i hela kroppen)10

Du kommer säkerligen att få höra termerna ”avancerad”, ”metastaserad” ”återkommande”. Här följer en förklaring av dessa termer:

Om läkaren pratar om... Detta kan betyda att cancern...

Avancerad4

 • Stadium 3 eller 4
 • Cancern började i bröstet men har spridit sig till närliggande vävnader, lymfkörtlar eller andra kroppsdelar
 • Klassas som metastaserad (i vissa fall)

Metastaserad1,2

 • Stadium 4
 • Cancern började i bröstet men har spridit sig till andra kroppsdelar
 • Kan även beskrivas som avancerad

Återkommande4

 • Har behandlats
 • Cancern utvecklades på samma plats som den ursprungliga (lokalt återkommande) eller spred sig till andra kroppsdelar (avlägset återkommande). Kan inträffa månader eller år efter behandlingen11
 • Kallas ibland för metastaserad

Även om den metastaserade bröstcancern inte försvinner helt, finns det ett flertal tillgängliga behandlingsalternativ för diagnosen. Med hjälp av rätt behandling går det att leva med cancern, ibland i många år.1 Om den aktuella behandlingen inte längre är verksam går det i de flesta fall att tillämpa en ny1. Cancerformen kan vara aktiv under en period för att sedan bli lindrigare under en annan.1,12 Enskilda, kombinerade eller efterföljande behandlingar används för att bromsa sjukdomsförloppet.1

Bröstcancerförloppet

Flera faktorer som bröstcancerstadium och tillväxthastighet påverkar sjukdomsförloppet.13 Behandlingsalternativ och mål ser annorlunda ut vid avancerad bröstcancer än för de som är i ett tidigt skede.3

Syftet med att behandla metastaserad bröstcancer är att bromsa tillväxten eller spridningen av cancern. Behandlingarna kan hjälpa till att minska symptomen som stör din vardag, så att du kan göra de saker du tycker om. Behandlingen kan även förlänga ditt liv.14

Biomarkörtestning används av vårdteamet för att fastställa lämplig behandlingsplan för din typ av cancer.13

Hämta den här PDF-filen för några praktiska tips om hur du hanterar vardagen med MBC.

Brochure Living well with MBC

 

Typer av metastaserad bröstcancer

Det finns flera former av metastaserad bröstcancer.15

Din läkare kommer att avgöra din underkategori med hjälp av laboratorietester. Din behandling kommer att anpassas efter din cancersubtyp .15

Hormonreceptorpositiv

Bröstcancer med hormonreceptorer kallas för ”hormonreceptorpositiva” (HR+). Hormonreceptorer är proteiner inuti och på celler.15

Det finns två typer av hormonreceptorer: östrogenreceptorer (ER) och progesteronreceptorer (PR).15

 • Bröstcancerformer med östrogenreceptorer kallas ”ER-positiva” (ER+).
 • Bröstcancerformer med progesteronreceptorer kallas ”PR-positiva” (PR+).

Om cancern varken klassas som ER  eller PR  positiv kallas den för ”hormonreceptornegativ”.15

HER2

 • HER2 (human epidermal growth factor receptor 2-negativ) är en gen som kontrollerar celltillväxt och -delning. HER2-genen skapar HER2-proteiner.16
 • Bröstcancerceller med större antal HER2-gener eller höga nivåer av HER2-protein kallas ”HER2-positiva” (HER2+). HER2-positiva bröstcancerceller växer snabbare.15 De kan även vara hormonreceptorpositiva eller hormonreceptornegativa (se ovan).
 • Cancerceller med låga nivåer av HER2-proteinet (eller inga) och/eller mindre antal HER2-gener kallas ”HER2-negativa” (HER2-).15

Trippelnegativa

Bröstcancerformer som inte uttrycker ER, PR och HER2 (ER-, PR-, HER2-) kallas ”trippelnegativa”. Den här bröstcancerformen är vanligare bland yngre kvinnor. Trippelnegativa bröstcancerformer har en tendens att växa snabbare.15

Cirka 30 % av de kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer i tidigt stadium kommer att utveckla en metastaserad sjukdom.4

Hör dr Cardoso förklara de olika typerna av metastaserad bröstcancer och varför detta är viktigt för din behandling

Eftersom kunskap om din typ av avancerad bröstcancer kan hjälpa till att optimera behandlingen, förklarar Dr Fátima Cardoso, chef för bröstcancerenheten vid Champalimaud Clinical Center Cancer Unit i Lissabon, Portugal i den här videon att vissa behandlingar för bröstcancer riktas mot receptorer som blockerar cancertillväxt.
Två receptorer är viktiga vid avancerad bröstcancer: den hormonella receptorn och HER2-receptorn:

 • HR + / HER2 + (positiv hormonreceptor, positiv human epidermal tillväxtfaktor typ 2-receptor)
 • HR + / HER2 - (positiv hormonreceptor, negativ human epidermal tillväxtfaktor typ 2-receptor)
 • HR - / HER2 + (negativ hormonreceptor, positiv human epidermal tillväxtfaktor typ 2-receptor)
 • HR - / HER2 - (negativ hormonreceptor, negativ human epidermal tillväxtfaktor typ 2-receptor)

Sjukdom med positiv hormonreceptor (HR +) är den vanligaste subtypen (HR +: cirka 70%). Hormonbehandling riktar sig mot HR +, som inkluderar östrogen- och progesteronreceptorer. Cancer med en negativ hormonreceptor (HR-) svarar inte på hormonbehandling.
Sjukdomen med HER + motsvarar cirka 20%. HER + tumörer är mer aggressiva än andra typer av sjukdomen. Det finns riktade HER2-terapier för att behandla HER2 + bröstcancer
15-20% av bröstcancer är HER2- och HR-. Behandlas med en kombination av kemoterapi, strålning eller kirurgi, men inte hormonbehandling eller HER2.

REFERENSER

 1. National Comprehensive Cancer Network NCCN®. NCCN Guidelines for Patients®: Breast Cancer, Metastatic. https://www.nccn.org/patients/guidelines/stage_iv_breast/2/index.html. Besökt den 2 november 2019.
 2. National Cancer Institute. Malignant. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/search?contains=false&q=malignant. Besökt den 2 november 2019.
 3. American Cancer Society. Understanding advanced cancer, metastatic cancer, and bone metastasis. https://www.cancer.org/treatment/understanding-your-diagnosis/advanced-cancer/what-is.html. Besökt den 15 november 2019.
 4. Breastcancer.org. Metastatic breast cancer. https://www.breastcancer.org/symptoms/types/recur_metast. Besökt den 7 november 2019.
 5. Cancer.Net Metastatic Signs. Besökt den 15 november 2019.
 6. Chemocare.org. Bone Pain. Managing Side Effects chemocare.com/chemotherapy/side-effects/bone-pain.aspx. Besökt den 29 november 2019.
 7. National Cancer Institute. Recurrence. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/recurrence. Besökt den 16 december 2020.
 8. Metastatic Breast Cancer Network. Incidence and incidence rates. mbcn.org/incidence-and- incidence-rates/. Besökt den 5 september 2019.
 9. American Joint Committee on Cancer. What is cancer staging? https://cancerstaging.org/references-tools/Pages/What-is-Cancer-Staging.aspx. Besökt den 29 november 2019.
 10. National Cancer Institute. Lymph node. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://ww.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/lymph-node. Besökt den 29 november 2019.
 11.  Mayo Clinic. Recurrent breast cancer. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/recurrent-breast-cancer/symptoms-causes/syc-20377135?p=1. Besökt den 29 november 2019.
 12.  National Cancer Institute. Remission. NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/search?contains=false&q=remission. Besökt den 5 september 2019.
 13. National Cancer Institute. Breast cancer treatment (PDQ®)–patient version. https://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/_125. Besökt den 26 juni 2019.
 14. National Cancer Institute. Breast cancer treatment (PDQ®)–health professional version. https://www.cancer.gov/types/breast/hp/breast-treatment-pdq#section/all. Besökt den 2 december 2016.
 15. American Society of Clinical Oncology. Breast cancer - metastatic: introduction. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer-metastatic/introduction. Besökt den 13 juli 2019.
 16. Breastcancer.org. HER2 status. Symptoms & Diagnosis. https://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/her2. Besökt den 18 juni 2019.